ØNSKER DU ET UNIKT RUM?

We Make Space Arkitekter udvikler og designer innovative rum og indretninger og skaber oplevelsesorienterede relationer mellem bruger, funktioner og stedet på nye overraskende, intuitive og uformelle måder. I tæt dialog med kunden skaber vi unikke resultater og rum, der understøtter trivsel, udfoldelse, leg og læring og som løser specifikke rumlige udfordringer og funktionelle behov. We Make Space designer og bygger specialinventar og møbler i træ, så de er tilpasset jeres fysiske rammer, ønsker og behov.

We Make Space Arkitekter er en lille tegnestue i Aarhus drevet af arkitektparret Sheen Paw Stryhn og Maibritt Skjoldborg Jensen. Gennem egen praksis har vi tilegnet os en unik erfaringsprofil baseret på forskelligartede opgavetyper. We Make Space gør op med konventioner og standarder og går nye veje med jer som kunder i et åbent og lyttende samarbejde. Af kunder kan nævnes Norlys, Mjølner Informatics, Logic Artist, Innovation Lab, Stofa, Eloomi og Dokk1. Kontakt os på 30 86 36 06.

Kunderne er vigtige og hos We Make Space Arkitekter værdsætter vi vores kunderelationer. Vi synes det er givende at have kontakt til mange forskellige slags kunder. Du kan kontakte os både som privat kunde, som offentlig institution og som lille, mellem eller stor virksomhed.

 

Parametrisk design er tegnestuens mest anvendte metode til at opnå variation og tilpassede designløsninger og skabe et unikt projekt hver gang. Vores styrke er idérigdom og formfrihed sammentænkt med funktionalitet og en meget løsningsorienteret praksis.

 

Maibritt og Paw er begge er uddannet arkitekter med snart 20 års erfaring. Vi arbejder både i tegning, fysiske model, 3D program og 2D visualisering, når vi udvikler idéer, koncepter og konkrete forslag til  vores kunder. Vi udvikler og bygger selv 1:1 prototyper, specialinventar og mindre konstruktioner i træ og evt. i samarbejder med vores faste partner 3DZ snedker og tømrer Klaus Nissen.